Kontaktuj nás

Máš otázky týkajúce sa kariéry v spoločnosti Accenture?

Skontaktuj sa s nami

Využi svoje znalosti SAP
Atraktívne kariérne príležitosti pre talentovaných profesionálov so znalosťami aplikácie SAP

Rovnosť príležitostí


Spoločnosť Accenture presadzuje rovnosť príležitostí a kandidátov nediskriminuje na základe rasy, vierovyznania, farby pleti, pohlavia, veku, fyzického alebo mentálneho postihnutia, pôvodu, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia a prípadne ďalších lokálnych zákonom stanovených kritérií. Pri výbere zamestnancov sa výhradne posudzuje či odborná spôsobilosť kandidáta spľňa požiadavky obsadzovanej pozície.

V prípade, že uvažujete o zamestnaní v Accenture a potrebujete osobitne prediskutovať otázky týkajúce sa napríklad vášho hendikepu a podobne, neváhajte nás kontaktovať mailom na adrese recruitment.ba@accenture.com, prípadne telefonicky na čísle 02 / 5867 1400.

Pošli nám svoj životopis
Vytvorenie osobného profilu Ti umožní zaslať nám svoj životopis, uchádzať sa o vybrané voľné pozície alebo sledovať aktuálny stav Tvojej žiadosti.
Stay In Touch
Sign up to join our Talent Connection, receive our monthly careers newsletters, or get alerts when jobs that match your preferences become available.
Global Meritocracy - Accenture 
Spoločnosť Accenture presadzuje rovnosť príležitostí a kandidátov nediskriminuje na základe rasy, vierovyznania, farby pleti, pohlavia, veku, fyzického alebo mentálneho postihnutia, pôvodu, sexuálnej orientácie a prípadne ďalších lokálnych zákonom stanovených kritérií.
global meritocracy, accenture
Yes  Yes 
  No 
Použitím tejto stránky súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť cookies vo vašom zariadení. Viac informácií je možné nájsť v našej smernici o ochrane osobných údajov.